Şefkat-Der

Kısa adı Şefkat-Der olan, derneğimizin tam adı, Sokakta Yaşayanlara Kimsesizlere Şiddet Mağdurlarına Cinsel Kurbanlara Şefkat Kapısı Yoksullukla Mücadele ve Ötekilere de İnsan Hakları Derneğidir.Şefkat-Der ilk olarak 1995 yılında kurulmuştur. Din dil ırk cinsiyet ayrımı yapmadan, sokakta yaşam mücadelesi veren evsizler, şiddet mağduru kadınlar, cinsel istismara maruz kalan, genelev pavyon sokaklardaki hayatı çalınan hayatsız kadınlar, sokak çocuğu tabiri ile anılan çocuklar, gençler, mülteci ve sığınmacılar, yoksullar, insan hakları ihlallerine uğrayanlara yönelik faaliyetler yapmaktadır.

Şefkat-Der tüzüğündeki kuruluş amacının 1.maddesinde; ”İnsanlar arasında evrensel dostluğun, dayanışmanın, yardımlaşmanın, hoşgörünün, barışın, sevginin ve saygının yayılmasını sağlamak; insan haklarına yönelik her türlü faaliyetler yapmak” maddesi bulunmakta olup diğer maddeler de özet olarak belirtilecek olunursa; barınmasız, güçsüz, korunmaya muhtaç, seks kölesi, şiddet mağduru, yoksul,  işsiz, korunmaya ve desteğe muhtaç vb.her cins ve yaştaki çok zor şartlarda yaşam mücadelesi vermeye çalışan insanlarımız için evsizler sığınakları, kadın sığınma evleri, genç kız sığınma evleri,erkek sığınma evleri, seks kölesi mağdurları sığınma evleri ,travesti sığınma evleri ve rehabilitasyon merkezleri açmak, debremzedelerle dayanışmak, kayıp kaybolan kaçırılan insanlarımızın sorunlarının çözümlenmesi için çalışmalar yapmak,yoksulluğun ortadan kalkması için araştırmalar yapmak,yoksulların iş,barınma,eğitim,sağlık,eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak, evsiz,güçsüz, kimsesiz, şiddet mağduru,işsiz,korunmaya muhtaç insanlarımız için araştırma geliştirme merkezleri kurmak,bu insanlarımızın haklarını korumak,örnek projeler hazırlamak,bu amaçlar doğrultusunda mitingler, yürüyüşler, imza kampanyaları, konferanslar,paneller vb. düzenlemek, hükümeti,yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını, medyayı yönlendirmek, işbirliği yapmak,kamuoyu oluşturmak vb.şeklinde özetlenebilir.

Şefkat-Der Derneğimiz hiç bir cemaate partiye bağlı bir sivil toplum kuruluşu değil. Asla ama asla ihtiyaç sahipleri hakkında, din,ırk,mezhep,

ideoloji bölge ayrımı yapmaz.Dayanışmaya da her kesimle açıktır.

Bir yerleri ötekileştirmek için söylemiyoruz, kendimizi ifade etmek için söylüyoruz. Bazı arkadaşlar daha önce çok sevdiği bir siyasiyi eleştirmemizden dolayı, bazıları da hoşlarına gitmediği paylaşımlarımızdan dolayı, bize kızgınlıkla ısrarla bunlar şucu bucu diye maalesef ithamlarda bulunmaya devam ettiği için açıkladık.Biz hep adalet savunucusu olduk.Doğruya doğru eğriye eğri dedik.haksızlık karşısında susmadık.senin benim mazlumu anlayışında olmadık. aman şöyle demeyelim böyle demeyelim, falanların sempatizanlarını soğutmayalım da bize destekten

vazgeçmesin vb demedik. Bundan sonra da aynı yolda ilerlemeye devam edeceğiz.Adalet vicdanımızın sesi her şeyin üstündedir.

Şefkat-Der’i kurmadan önce, ilgili sorunların mevcut vakıf ve derneklerce ,cemiyetlerce, kuruluşlarca yapılmasını çok istedik. Bir çok kişi ve kurumla yüz yüze görüştük ve yüzlercesine yazılı başvurumuz da olmuştu. Maalesef yönlendirememiştik. Çok hayal kırıklıklarımız oldu. Çok kalbimiz kırıldı.Sonra baktık olmuyor ,kendimiz bir dernek yada vakıf kurmaya karar verdik. Vakıf kurmak daha zor olduğu için dernek kurduk.

Şefkat-Der olarak kurulduğumuz tarihten bu güne kadar hep başta Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, İlgili bakanlıklar olmak üzere,81 ilin valilikleri, bütün büyükşehir il ilçe belediyelerini de ilgili sorunların çözümü noktasında hep yönlendirmeye çalıştık. Dilekçeler, mektuplar gönderdik. Eylemler , protestolar , imza kampanyaları düzenledik. Diğer taraftan sivil toplum örgütlerini de bu alanlarda çalışmalar yapmaya teşvik ettik. Bir taraftan bunları yapmaya çalışırken, kendimiz de imkanımız doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Söz gelimi bir insan zor durumdaysa, açsa açıktaysa , kalbi kırıksa, şuraya git buraya git şu yapsın bu yapsın demekle nasihat vermekle olmuyor.

Herkes gücü nispetince çözüme katkıda bulunmalıdır.

Şefkat Evi, Kadın Hayata Tutunma Evleri, Kadın Sığınma Evi, Erkek Sığınma Evi, Evsizler Evi isimleri altında açmış olduğumuz evlerimizden, kalarak faydalananların sayısı kadın erkek çocuk olsun 15 bini geçmiştir. Bazen kalacak yerleri olmayan ailelerden kadınları ve çocukları bir tarafa, erkekleri de diğer tarafa alarak da zor durumdaki ailelere de imkanları düzelinceye kadar kapılarımızı açtık. Marmara ve Bolu-Düzce depremlerinde de ,yaklaşık 3 bin ailenin boş evlere yerleştirilmesi ve kendi evlerimize yerleştirilmeleri organizasyonunda da yer aldık. Evlerimizden ayrıca ,2 bin civarında da geneli Afrika kökenli olmak üzere mülteci ve sığınmacı da faydalandı. Telefonla ya da büromuza gelerek, mektupla, e-maille, sosyal medya aracılığı ile ulaşarak bizimle bağlantıya geçip de sorunlarının çözümlenmesi için çaba sarf ettiklerimizse çok daha fazla olmuştur. Bununla birlikte çeşitli tv radyo programları, gazeteler aracılığı ile de milyonlarca insana ulaştığımızı düşünüyoruz.

Şefkat-Der denildiği zaman kamuoyunda en çok kadın cinayetleri ve kadına şiddetin cinsel istismarın önlenmesine yönelik çalışmalar akla gelmektedir. Bazı çalışmalar yurt dışında dahi yankı bulmuştur. Fakat yine evsizler denildiği zaman da, erkek mağduriyeti denildiği zaman da yine Şefkat-Der akla gelmektedir. Zaten 2001 yılında açtığı erkek sığınma evi de bu anlamda çok ses getirmiştir.

Biz dini ırkı dili bölgesi cinsiyeti ne olursa olsun, en zor durumda olandan başlamak üzere hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün zor durumdakilerle dayanışma içerisinde bulunulması gerektiğini savunduk ve ona göre faaliyetlerimizi devam ettirdik. Bazıları Hz Mevlana gibi ne olursa olsun gel diyen bir dernek diyerek doğru tespitte bulunmuştur.

Şefkat-Der, Sokaklarda yaşayan, donmak üzere olan, açlıktan ve donarak ölen insanlarımızın sorunlarına dikkat çekip çözümlenmesi kamuoyu oluşturulması amacıyla sokaklarda yaşama eylemleri, miting, yürüyüş, paneller ve konferanslar tertip etmiştir.

Türkiye’de ilk defa Dünyada ve Türkiye’deki barınmasız aç insanlarımızın, açlıktan ve barınmasızlığından dolayı soğuklardan donarak ölen insanlarımızın sorununu dikkat çekmek amacıyla kışın bir gününüzü hiçbir şey yiyip içmeden “Sokaklarda Açık Alanlarda Yaşama Eylemi” gerçekleştirmiştir.(12-13 Şubat 2000)

Bu eylemin dünyanın her bölgesinde yapılması uluslar arası sivil toplum kuruluşlarıyla, BM le de temasa geçilmiştir. Yine bu insanlarımızın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Türkiye’nin bu alanda ilk olma özelliğini taşıyan “Dünya’da ve Türkiye’de Sokaklarda Yaşayan Barınmasız Aç İnsanlar Kalmasın kimse açlıktan ve donarak ölmesin mitingi” tertip etmiştir.(28 Ocak 2002 )

….

.Şefkat-Der 2003 ve 2004 yıllarında bir yılda Türkiye’de töre bahanesiyle öldürülen,eşinden boşanmak istediğinden dolayı öldürülen ,tecavüze uğrayıp öldürülen,evlenmeyi birlikte yaşamayı kabul etmediğinden dolayı öldürülen,seks köleliğinden kurtulmak istediği için öldürülen,aile içi cinsel tacize maruz kalarak öldürülen vb..şiddet görerek öldürülen kadınların sorununun feciliğini gösterip bu ihlallerin ortadan kalkması için kamuoyu oluşturmak amacıyla “Şiddet Şehitleri Kadınlar Sergisi” açmıştır.(Aralık 2003 ve Mart 2004) 2003 yılı içerisinde Türkiye’de eşleri,babaları vb.yakınları tarafından öldürülen yaklaşık 1000 kadının ve 2004 yılında 575 kadının fotoğraf ve haberlerin yer aldığı şiddet şehitleri kadınlar sergisi açarak, yine daha önceki yıllarda kadınların şiddet gördüğü,ütü,merdane,oklava,tencere,kezzap kızgın yağ,sigara ateşi,zincir gibi kadınların şiddet gördüğü elet ve maddeler sergilenerek da “Şiddet Aletleri Sergisi” açarak kadınlara yönelik şiddetin acımasızlığı kamuoyunun dikkatine daha etkili bir şekilde sunulmuş,kamuoyunun dikkatine en çarpıcı şekilde şiddet gündeme getirilerek bu feci sorunun çözümlenmesine gücü nispetinde katkısını sürdürmüştür.(8 mart 2002-2003-2004 yılı)

Şefkat-Der, 10 Aralık 2001 Dünya insan Hakları Gününde açlıktan ölenler,sokaklarda yaşayanlar,donarak ölenler,kadın sığınma evlerinin yetersizliği,insan ticareti seks köleliğiyle ilgili yetersiz çalışmalar,yoksullukla gereği gibi mücadele edilmediği vb. görev ihmallerinden dolayı anayasanın ve ilgili kanunların ihlal edildiği gerekçesiyle Hükümet hakkında TBMM’NE ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Şefkat-Der, sosyal, psikolojik ekonomik vb. sorunlardan olayı telekız,hayat kadını,genel kadın travesti,transseksüel,konsomatris,beden işçisi gibi isimlerle anılan en zor şartlarda yaşam savaşı veren insanlarımızla ilgili olarak da, bu dışlanan insan ticaretine maruz kalmış insanlarımızın vesikalarını iptal ettirmek,tazminat ,yeni hayat hakkı elde etmeleri için çaba göstermek,tedavi ve rehabilite etmek gibi son derece önemli faaliyetler içerisinde de bulunmaktadır.

Şefkat-Der, Türkiye’deki çok büyük facialara yol açan 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde ve Bolu Düzce depremlerinde de yaraların sarılması amacıyla depremzede insanlarımızın Türkiye genelinde boş evlere ve ailelerin yanına yerleştirilmesi çalışması organizesine öncülük ederekaktif rol alarak binlerce depremzede insanımızın barınma sorununun çözümlenmesine belli oranda yardımcı olmuştur. Bu çalışmada başbakanlık kriz merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmıştır.

Şefkat-Der’in kuruluşunu organize eden Hayretin Bulan’ın Konya’lı ve Konya’da üniversitede öğrenci olmasıyla, 1995 yılında Konya merkezli olarak kurulan Şefkat-Der’in daha sonra İstanbul’a şubesi açılmış, sonrasında da genel merkezi İstanbul’a taşınmış Konya’ya şubesi açılmıştır.


Şefkat-Der 2000 yılından itibaren belli aralıklarla,

Sokaklarda Yaşam Mücadelesi veren Evsizlerimiz için 1 Gece Sokakta Yaşama Etkinlikleri de düzenlemiştir. Amaç, Sokakta yaşam mücadelesi veren evsiz insanlarımızın sorunlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak, hiç kimsenin sokaklarda yaşamaya başlamaması için gereken tedbirlerin alınması, mevcut evsizlerimiz için de 81 il ve bağlı ilçelerde,

365 gün 24 saat hizmet verecek,Evsizler Evleri, Evsizler Yurtları, Evsizler Misafirhaneleri, Evsizler Gece Barınakları, Evsizler Çorba Salonları, Evsizler Kafeteryaları açılmasına güçlü bir dayanışma sağlamaktır.

Şefkat-Der’ in son dönemdeki en önemli çalışmalarından biri de,

30 Eylül 2014 gününden bugüne kadar her gün devam eden ve bundan sonra da her gün devam edecek olan ,

Sokakta yaşam Mücadelesi Veren Evsiz İnsanlarımıza Yönelik, “Evsizler için Her Gün Her Yerde 24 saat Çorba Battaniye Mont Tulum Şemsiye ve Evsizler Evleri Açılması Seferberliği “ Etkinliğidir. Etkinlikte amaç sadece evsizlerimiz için sadece bir çorba değil,

(bu arada çoğu evsiz insanımızın bir kap çorbaya dahi ihtiyacının da olduğu gerçeğini de unutmayalım) Aynı zamanda farkındalık oluşturmak, empati kurulması, Evsizlerimizle merhabalaşmak, konuşmak nice nice faydalı ve güzel duyguların yayılması, kalıcı çözümlere katkı sağlamaktır.

Şefkat Der Derneğimizin Ekim 2017 itibari ile İstanbul, Konya ve Gebze’de Evsiz Kimsesiz Kalacak Yerleri olmayan Kalbi Kırık İnsanlarımızla ilgili toplam kapasitesi 350 kisilik olan, Erkekler, Kadınlar ve Aileler için  15 Barınma Merkezimiz , Misafirhanemiz var. Yılda Binden fazla insanımıza hayata tutunmasında köprü oluyoruz. Şefkat Der Evsizler Evlerimizde Barınma Merkezlerimizde kalanların çoğu yaşlı, engelli, ağır hasta Evsizlerimizdir.

(Kanser hastası, şeker hastası, koah astım hastası, böbrek yetmezliği olan, kangrene vb bağlı ayağı kesilmiş seker tansiyon hastası evsiz insanlarımız gibi)

….

Barınma evlerimizde kalan Evsizlerimizin önemli bir kısmını,

İstanbul’da huzur evlerinin dolu olması , sıranın geç çıkması , bazı formalite zorlukları dolayısı ile yaşlı Evsizlerimiz bile ve 18-60 yaş arası hizmet veren devlete bağlı kurumlar olmaması dolayısı ile, bu yaş aralığındaki Evsizlerimizi de , engelli bakım evlerinin doluluğu ve yerin ayarlanmasının zaman alması dolayısı ile, Engelli Evsizlerimizi de,

İstanbul’daki Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüklerine bağlı Sosyal Hizmetler Merkezleri (Beyoğlu, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Eyüp Sosyal Hizmet merkezleri gibi) ,

Evsizlere spor salonu hizmeti olmadığı dönemlerde ve yer sorunlarında, İstanbul Büyükşehir belediyesi beyaz masa noktaları,

Bazı ilçe Belediyeleri Sosyal işler müdürlükleri, ( Beşiktaş, Şişli gibi) , Hastanelerin sosyal hizmet uzmanları, tedavileri tamamlanan sahip çıkılmayan kalacak yeri olmayan evsizleri,

ŞEFKAT DER DERNEĞİMİZE YÖNLENDİRMEKTE, YERLEŞTİRMEKTE.

Ayrıca İstanbul’daki mülteci, sığınmacı, göçmenlere yönelik faaliyet yapan uluslar arası ve ulusal, yerel dernekler vakıflar, Karitas dahil yardım kuruluşları da yabancı uyruklu çeşitli hastalıkları da olabilen evsiz insanlarımızı derneğimize göndermektedirler. Bazı başkonsolosluklar da, kendi vatandaşları arasında, ekonomik sorun yaşayan, pasaportunu cüzdanını kaybeden vb evsiz duruma düşen vatandaşlarını da derneğimize yönlendirmektedirler.

Kızılay’ın (Kızılay Toplum merkezleri) ve bazı güçlü vakıflar dernekler de , İstanbul’da sokakta yaşayan evsizler için barınma çalışmaları olmaması dolayısı ile, ilgili devlet kurumlarına da yerleştiremedikleri evsiz insanlarımızı da derneğimize yönlendirmektedirler.

Evsizler Evlerimizde kalan bazı yaşlı Evsizlerimize huzur evlerinin ve Engelli Evsizlerimize de bakım evlerine yarleştirilmeleri aylarca sürebilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 iletişim hattı dahi bir evsiz insanımız için arandığında, derneğimize yönlendirmeler yapılabilmektedir.

Siyasi partilere başvuran bazı evsizler de ve

Bazı milletvekilleri danışmanları da kendilerine barınma konusunda müracaat eden evsiz insanlarımızı derneğimize yönlendiriyorlar.

Bazen bir duyarlı vatandaş arıyor.  Bir genç var. Anne babası vefat etmişti. Çocuğa sahip çıkan olmadı.. Sokaklarda kalmaya başladı diyor…

Yetimhaneden yaşı dolan evsiz gençlerle ilgili aranıyoruz.

Bazı evsizler kendi arıyor. Esim ayrıldı çocuklarımı da götürdü.

işsizim…iş arıyorum…Kiralar da çok pahalı.

Bunalımdayım, intihar edeceğim diyor vb.

Kocası ceza evine girmiş ,ya da esinden ayrılmış esi vefat etmiş, kirasını ödeyememiş. Akrabasına tanıdığına komşusuna sığınmış kadınlarla ilgili de bazen bu kadınları tanıyanlar bazen de bizzat kendileri arıyor. Artık burada daha fazla kalamam. Gidecek kalacak yerimiz yok vb diyor…İş bulamadım. Ev kiraları çok pahalı. Emlakçı su bu yetişemiyorum diyor. Bu durumda olanları da İstanbul ve Konya’daki Kadın Misafirhanelerimize hemen alıyoruz..Yazıya dökmek zor yaşananları…

İstanbul’a gelmiş çok yoksul otel parası olmayan ağı hasta erkek kadın ve çocuklarla ilgili de Şefkat Der Derneğimizle çok temasa geçiliyor. Erkekleri Erkek Misafirhanelerimize, Kadınları, Çocuklu Kadınları, Kadın Misafirhanelerimize alıyoruz. Sokaklarda yaşadıklarından dolayı pek konuşmayan, kim bilir nelere nelere maruz kalan bazı kadın ve genç kızlar da polis ve vatandaşlar tarafından derneğimize yönlendiriliyor.

Hastanelerde çalışan Sosyal Hizmetler görevlileri de , burada tedavisi tamamlanan kimsesiz bir hasta var…Tedavisinin önemli kısmı tamamlandı ama bu haliyle tekrar sokaklarda yaşarsa hastalığı daha da kötuleşebilir..Ölümcül olabilir vb. diyor.

Ayrıca hastane personeli ve hastaneye gelen başka insanlar da hastanede bahçede falan yerde evsiz yaşlı biri var…

Bir erkek, bir kadın var…Çocuklu kadın var…

Engelli bir Evsiz var diye de arıyor.

Su anda dısarda yagmur yagiyor. Apartmanimizin bahcesinde bir evsiz adam kaliyor ustu basi perisan ..183 Bakanlik hattini aradik..155 Polisi aradik..153 Beyaz masayi aradik..Bir cozum bulamadik..Evsizlerin toplandigi spor salonu da kapaliymis..Hic bir yer kabul etmiyor .

İnternetten araştırdık..Sizi bulduk diyor…Sosyal medyada karşıma çıkmıştınız diyor…Falan yerden ise giderken yol kenarında, parkta hep falan evsizi görüyorum diye arayanlar oluyor..vb

Evsiz ve Kimsesiz insanlarımızın harici, tedavi amaçlı olarak İstanbul’a gelen ve gelecek ama ekonomik yönden durumu otelde vb kalmaya imkanı olmayan Hasta ve Hasta yakınlarımız için de ve kapımızın süre sınırı olmaksızın açık olduğunu belirtelim. Yemek ihtiyaçları da kaşılanmaktadır.

Hasta ve hasta yakınları kadınsa, Kadın Misafirhanelerimizde kalıyor.

Tabii ki kalacak yer sorunu yaşayan üniversite öğrencilerini de acil durumlarda misafir edebileceğiz.

Şefkat Der olarak tabii ki Devlet Kurumlarını çözüm odaklı yönlendirme kamuoyu oluşturma çalışmalarımız devam ediyor.

Fakat bu gerçekleşinceye kadar ne yapıp edip, Sokakta Yasam Mücadelesi veren Evsiz İnsanlarımız için Barınma Merkezlerimizi ayakta tutmamız gerektiğini, hatta yenilerini açmak gerektiğini biliyoruz

 Tabii ki keşke hiç kimse barınma vb sorunu yasamasa, herkesin gecinebileceği isi gücü olsa, Devlet tam bir sosyal devlet olsa vb…Bunların gercekleşmesi icin mucadele verirken , yasanan üzücü durumları film izler gibi izlemek istemedik. Buna sorumluluk meselesi de vicdan rahatlatma vb.de diyebilirsiniz. Bizler kalbimizin sesini dinledik.

Siz de dinleyin. Dayanışmaya katılın.

Evsizler Kimsesizler Evlerimizi Misafirhanelerimizi ziyarete gelebilirsiniz. Kalan kalbi kırık  insanlarımızla moral vb yönden de dayanışmada yer almanız çok önemli.

Şefkat-Der olarak 30 Eylül 2014 tarihinden bugüne kadar da Evsiz İnsanlarımıza çorba, yemek, kıyafet, battaniye, uyku tulumu, ayakkabı dayanışmamızın da her gün devam ettiğini ve bu dayanışmada gerek yemek yapımı, dağıtımı gerek malzeme temini ve dağıtımında da gönüllü olabileceğinizi de belirtmek isteriz. Bazı insanlarımız da vefat eden yakınlarının adına ya da sevdikleri kişilerin doğum günlerinde, evlilik yıldönümlerinde özel günlerde, Evsiz insanlarımıza yemek dağıtımı yaptırabiliyor.

Faaliyetlerimizi, İstanbul ve Konya dışındaki diğer il ilçelerimizde de yaygınlaştırmak için , bağımsız dernek ve toplulukların kurulmasını teşvik ediyoruz. Yeterli gönüllüler bulduğumuzda da yeni derneklerin açılması için de her zaman dayanışmaya , gönüllülere ihtiyaç olduğunu da belirtelim.

Şefkat-Der Derneğimiz asla din ırk mezhep cinsiyet vb ayrımı yapmaz. Hiç bir siyasi yönü  de bulunmamaktadır.

Adalet, sevgi, şefkat , barış, dayanışmanın yayılması, insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, ötekileştirmeye kutuğlaşmaya karşı da  için de dayanışma içerisindedir.

 Öncelik sırası, en zor durumda olan , en acil ihtiyacı olan insanlardır. Şefkat-Der hayvancanlarımızın ve Doğamızın haklarını da önemsemekte  ve bu alanda da dayanışmada yer almaktadır. Şefkat-Der Derneğimiz ekim 2017 itibari ile  resmi olarak İstanbul ve Konya’da faaliyetler yapmaktadır.

Şefkat-Der Derneğimizin il kuruluşu 1995 ve ilk kuruluş merkezi, derneğimizin kuruluşunu organize eden Hayrettin Bulan’ın Konya’dalı olması ve Konya’da Öğrenciyken kurmalarından dolayı Konya’dır. Daha sonra genel merkez İstanbul’a taşınmıştır. Diğer il ilçelerde de benzer faaliyetler için gönüllülük çalışmalarına açıktır.

Adında “şefkat “kelimesi geçen diğer bazı illerdeki ilçelerdeki dernekler bize bağlı değil , başka derneklerdir.

Lütfen karıştırmayalım.

Şefkat-Der Derneğimizin kuruluşu, faaliyetleri, yaptıkları, yapmaya çalıştıkları vb bir çok şeyi Akademya’nın davetindeki konferansta anlatmaya çalışmıştık. Akılınıza takılabilecek bir çok konuyu burada dinleyebilirsiniz. Dinlemenizi tavsiye ederiz. Bir taraftan dinlerken diğer taraftan başka işlerinizi yapabilirsiniz. Hayrettin Bulan Şefkat-Der Gönüllüsü

https://www.youtube.com/watch?v=yFoCtgo0ANE

Şefkat-Der gönüllümüz Hayrettin Bulan Trt Okul’da Akşam Vakti programına katılmıştı.Yaklaşık 20 dakikalık programda Şefkat-Der’in kuruluş amacı yaptıkları, yapmaya çalıştıkları hakkında güzel bir özet var. Kadın Sığınma Evleri, Erkek Sığınma Evi, Evsizler Evi Konusu, Şiddet Mağdurları, Evsizler vb bazı Sosyal Hizmetler konuları konularda çok önemli açıklamalar var.(Evsizler konusu ağırlıktaydı) Gönüllü olmak isteyenlere güzel öneriler var. Çok samimi sıcak bir program oldu.Tavsiye ediyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=9qGZv1cgrLA

….

Şefkat-Der Derneğimizin Evsizler Kimsesizler 15 Barınma Merkezinden biri olan, Galata Kulesine yakın Şişhane’deki 2. Erkek Evsizler Evimizle ilgili olarak, 360 Tv’de Perihan Savaş’ ın sunduğu programda yayınlanan bölümü dikkatinize sunuyoruz. https://www.youtube.com/watch?v=_Zpl3DJhkpA


NEDEN GÖNÜLLÜLÜK? Okuyup, paylaşırsak da iyi olur. Belki siz Gönüllü olmasanız da bir başkasının güzel işler yapmasına aracılık etmiş olursunuz.

( Her İl – İlçeden Gönüllüler bekliyoruz- Hatta yurt dışından da)

Biliyoruz hemen hemen bütün iyi kalpli insanlar,hayal kurar, niyet eder,çok çok üzüldüğü sokakta yaşam mücadelesi veren,

gerek kadın olsun, gerek erkek, yaşlı, genç, çocuk olsun, başta evsizler kimsesizler olmak üzere, bütün zor durumdakilerle, kalbi kırıklarla ilgili bir şeyler yapmak ister…Biz de aynı duygularda olduk hep..Kimi büyük ikramiye çıkmasını,kimi zengin olmayı bekler..zaman geçip gider..arada sırada sokaklarda yaşayanlarla ilgili donarak ölümler veya farklı dramatik haberler çıkınca tv’ler gazetelerde ya da bizzat bir yerlerde perişan hallerde görürsek evsiz bir insanı, içimize bir şeyler saplanır…

Gerçi vicdanen de üzülünür,tek başınıza bir şeyler yapmak istersiniz ama gücünüz yetmez bazı şeylere…orayı burayı arayıp sahip çıkılmasını isteyenler de olur ama koskoca valiliklerin belediyelerin kaymakamların doğru düzgün kalıcı bir çalışmalarının olmadığı gerçeği ile karşılaşırsınız…183 bakanlık hattını ararsınız olmaz,155 polisi ararsınız olmaz,112 ambulansı ararsınız olmaz…yaşlı bir evsiz bile olsa evinize götürmekten çekinirsiniz….moraliniz bozulur..bir taraftan devletin gerçek bir sosyal devlet olamamasına kahrederesiniz….belediyelerin bir sürü eğlence etkinliklerine sokak makyajlarına harcadığı süslere giden bütçelere sinir olursunuz…zenginlerin duyarsızlığına da sinir olursunuz…doğrusu içten kendinize de çok kızarsınız..kalbinizdeki duyarlılık ölçüsüne göre çırpınırsınız….

…..

İŞTE BU ÇIRPINTIYI HİSSEDENLERİN DAYANIŞMASIDIR BU DAYANIŞMA..KALPLERİMİZİ GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM DAHA DA ACI ÇEKMEYELİM..BU ALANDAKİ DAYANIŞMAMIZ DİĞER ALANLARI DA KAPLAYACAKTIR YAVAŞ YAVAŞ…. siz beklemeyin,belki de gün bugündür. böylesine bir dünyada iyi kalpli insanlarımızla birlikte buluşmak beraber dayanışma paylaşım içerisinde bulunmak öyle güzel bir duygudur ki,yaşayınca herkes görecek…ARTIK SEN DE KATIL DERİZ SEVGİLİ İYİ KALPLİ İNSAN!

DERNEĞİMİZE MADDİ BAĞIŞ,DÜZENLİ DESTEK İÇİN

DERNEĞİMİZİN RESMİ BANKA HESAP BİLGİLERİ:

Duyarlı olacak güzel kalpli insanlarımıza çok teşekkürler.

T.C. Ziraat Bank. Hesap Adı: ŞEFKAT KAPISI KİMS.G

Banka T.C. Ziraat. iban nosu TR14 0001 0001 6836 995779 5001

T.C. Ziraat Bankası Hesap No: 0168-36995779-5001

(T.C.ZİRAAT BANKAMATİKLERİNDEN dernek hesap numaramız:T.C. Ziraat Bankası Hesap No, 0168-36995779-5001

Bankamatikten yatırırken zorlanırsanız bizi arayın telefonda tarif ederiz. Bağış yaptığınızda en azından mesaj çekerek de bilgi verirseniz daha iyi olur. Bankamatiklerden tatil günleri dahil, akşam gece gündüz 24 saat bağış yapabileceğinizi de hatırlatalım. www.sefkatder.org

Dernek banka hesabımız Ekim 2017 itibari ile Ziraat bankasında devam etmektedir.  Şefkat-Der Derneğimizin il kuruluşu 1995 ve ilk kuruluş merkezi, derneğimizin kuruluşunu organize eden Hayrettin Bulan’ın Konya’lı olması ve Konya’da Öğrenciyken kurmalarından dolayı Konya’dır. Daha sonra genel merkez İstanbul’a taşınmıştır. Dernek hesabımız ilk Konya’da açıldığı için, aynı şubedeki dernek hesabımız kullanılmaya devam etmektedir. İstanbul’daki ve diğer giderlerin tamamı derneğimizin bu hesabından karşılanmaktadır.

Yeni banka ve illerde de hesap açtırdığımızda sitemizde belirteceğiz.

AZ DA OLSA DÜZENLİ BAĞIŞIN HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ OLDUĞUNU VURGULAMAK İSTERİZ. VE LÜTFEN YENİ DÖNEMDE DE  DÜZENLİ BAĞIŞI UNUTMAYINIZ.

Evsiz insanlarımız için kendiniz evinizi binanızı ücretsiz tahsisi edebilirsiniz.

Ya da ev bina , pansiyon odası kiralayabilirsiniz. Bir evsizi dahi olsa bir pansiyonda bir odada bir yatağa yerleştirebilirsiniz. Bu konuda da bizimle dayanışmada olabilirsiniz.

Her türlü bilgi Dayanışma için derneğimizle de 24 saat bağlantıya geçebilirsiniz

Bilgi Dayanışma Gönüllülük: www.sefkatder.org  sefkatder@gmail.com

Şefkat-Der İstanbul: 0212 244 85 97- 0535 733 77 13

Şefkat-Der Konya: 0332 351 27 65 – 0535 733 77 13

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir